Ekstraordinær generalforsamling/Repræsentantskabsmøde Høgild Beboerhus

Fra 03. april kl. 19:00 - Til 03. april kl. 21:00
Lokation: Høgild Beboerhus, Åkandevej 12

Der afholdes Ekstraordinær generalforsamling og Repræsentantskabsmøde Høgild Beboerhus onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00

Høgild Borger- og Idrætsforeningen

Indkalder til Ekstraordinær generalforsamling 3.4.19 kl. 19.00

Vi har kun 1 punkt på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af nye vedtægter fremlagt på den ordinære generalforsamling 31.1.19
  4. Eventuelt

//HBIF

_________________________________________________________________________________________

Der afholdes repræsentantskabsmøde i Høgild beboerhus, onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00 i Høgild Beboerhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskab 2018 og budget 2020
4, Evt. valg af formand
5, Evt. valg af forretningsudvalg
6. Valg af 2 revisorer/bilagskontrollanter
7. Eventuelt

Dette års repræsentantskabsmøde afholdes samme dag som ekstraordinær generalforsamling i Høgild Borger- og Idrætsforening.
På dette møde vil alle få en status på sammensætning af repræsentantskabet, renoveringsopgaver og økonomi for Høgild beboerhus.
Vi vil også snakke lidt om fremtidige projekter, og hvad vi evt kan gøre for at få flere aktiviteter i og omkring Beboerhuset. Aktiviteter som skal kunne bidrage positivt til økonomien.

Steen Pedersen
Formand for Høgild Beboerhus