Generalforsamlinger

Fra 31. januar kl. 18:30 - Til 31. januar kl. 21:00
Lokation: Høgild Beboerhus

Grundet få og sammenfaldende interessenter til generalforsamlingerne for Høgild Markedsforening og Høgild Borger- og Idrætsforening afholdes møderne samme dag. Den sidste torsdag i januar.

Nærmere information kommer i næste nummer af Høgild Times samt på hjemmesiden hogild.dk

Skulle der sidde nogen hjemme, som kunne tænke sig at høre mere om bestyrelsesarbejdet i HBIF, så er I mere end velkomne til at kontakte Lene Helth - formanden og få en snak.
Er selv i gang med det første år, og klarer det selv med 2 små børn og en masse jern i ilden, og elsker det.

Så kom endelig frisk…

Og ja… Selvfølgelig kan man sagtens overveje at tage en tørn mere, selvom man måske i sine unge dage har været en del af bestyrelsen – vi tager hjertens gerne imod vise og erfarne medlemmer. Tænk over det…

Ordinær Generalforsamling for Høgild Borger- og Idrætsforening (HBIF) 2019

Generalforsamlingen afholdes samme dag som Generalforsamling for Høgild Marked.

Tid: Torsdag d. 31.01.2019 kl. 18.30-19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) Suppleanter
c) Revisorer (2 til idrætsforening og 2 til borgerforening)
d) Revisorsuppleant (Fælles for borger- og idrætsforening)

6. Eventuelt

Indkomne forslag skal senest afleveres til formanden for borgerforeningen Lene Helth, d. 10. januar 2019.
Send en mail til hogildborgerforening@gmail.com eller ring på telefon nr. 22426892.

Forslag til vedtægtsændringer

I år er følgende på valg:

• Lene Helth
• Michael Boxall
• Ann Kirstine Meyhoff
• Torben Kvist

Interesserede i bestyrelsens arbejde er velkomne til at kontakte os for mere information om vores arbejde inden valget. Håber nogen kunne have lyst til at melde sig til dette arbejde.

Ved generalforsamlingen udtrækkes 3 heldige vindere af 2 flasker vi blandt alle, som har indbetalt kontingent inden 15. januar 2019.

Vel Mødt
HBIF

 

Dagsorden Ordinær Generalforsamling for Høgild Marked 2019

Generalforsamlingen afholdes samme dag som Generalforsamling for HBIF.

Tid: Torsdag d. 31.01.2019 kl. 19.30-21.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Godkendes og beslutning om overskuddets anvendelse, samt fremlæggelse af budget for det kommende år. Budget og regnskab skal godkendes af generalforsamlingen.
4. Behandling af indkomne forslag samt Markedets fremtid.
5. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollanter iflg. vedtægterne.
a. Der vælges medlem til bestyrelsen for 2 år
b. Der vælges suppleant for bestyrelsen for 1 år.
c. Der vælges bilagskontrollant for 2 år.
d. Der vælges suppleant for bilagskontrollant for 1 år.
6. Evt.
Indkomne forslag skal senest d. 10. januar afleveres til formand, Martin Olesen, kæruldvej 6 eller martinoles@hotmail.com / tlf. 22102820.

Markedsforeningen

Martin Olesen, Formand.