Generalforsamlinger

Fra 30. januar kl. 18:00 - Til 30. januar kl. 21:00
Lokation: Høgild Beboerhus

HUSK generalforsamling d. 30.1.2020
for HBIF og Høgild Marked

Høgild Marked

Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 17.30 – 18.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Godkendes og beslutning om overskuddets anvendelse, samt fremlæggelse af budget for det kommende år. Budget og regnskab skal godkendes af generalforsamlingen.
 4. Behandling af indkomne forslag samt Markedets fremtid.
 5. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollanter iflg. vedtægterne.
  a. Der vælges medlem til bestyrelsen for 2 år
  b. Der vælges suppleant for bestyrelsen for 1 år.
  c. Der vælges bilagskontrollant for 2 år.
  d. Der vælges suppleant for bilagskontrollant for 1 år.
 6. Evt.
  Indkomne forslag skal senest d. 10. januar afleveres til formand, Martin Olesen, kæruldvej 6 eller martinoles@hotmail.com / tlf. 22102820.

// Markedsforeningen

Fællesspisning mellem de to generalforsamlinger

Vi serveres dagens ret fra 18.30-19.00 i beboerhuset.
Det kommer til at koste max 50 kr. pr. person.

Tilmelding skal ske til Hanne på nr: 22407467 - enten som sms eller en besked på messenger), og der betales på aftenen når vi kender den endelige pris.

// HBIF og Markedsforeningen

Ordinær Generalforsamling 2020 I Høgild Borger- og Idrætsforening.

Torsdag d. 30. januar kl. 19.00 - 21.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
 4. Behandling af indkomne forslag
  - Orientering om byens nye eventudvalg.
 5. Valg:
  a) Bestyrelsesmedlemmer, I år er følgende på valg:
  Michelle Helth Hartmann, Olga Erimitckaia, Normann Jensen
  b) Suppleanter
  c) Revisorer (2 til idrætsforening og 2 til borgerforening)
  d) Revisorsuppleant (Fælles for borger- og idrætsforening)
 6. Eventuelt

Indkomne forslag skal senest afleveres til formanden for borgerforeningen Lene Helth, d. 10. januar 2020.
Send en mail til hogildborgerforening@gmail.com eller ring på telefon nr. 22426892.

Interesserede i bestyrelsens arbejde er velkomne til at kontakte os for mere information om vores arbejde inden valget. Håber nogen kunne have lyst til at melde sig til dette arbejde.

Ved generalforsamlingen udtrækkes 3 heldige vindere af 2 flasker vi blandt alle, som har indbetalt kontingent inden 15. januar 2020.

Vel Mødt
HBIF