Generalforsamling

Fra 28. januar kl. 18:00 - Til 28. januar kl. 21:00
Lokation: Høgild Beboerhus

Ordinær Generalforsamling 2021 I Høgild Borger- og Idrætsforening.

Da Corona desværre ikke tillod os at afholde generalforsamling i januar 2021, er den derfor udsat.

Udsættelsen fastholdes. Vi har drøftet muligheden for at afholde generalforsamlingen online, men vi mener ikke det giver alle mulighed for at deltage, mange plejer at deltage ved fysisk fremmøde, og det skal de fortsat have mulighed for.

Udsættelsen betyder også at bestyrelsen ikke kan tage beslutninger som kræver generalforsamlingens godkendelse, det er ikke en aktuel udfordring, da vi ikke har nogen presserende sager.

Dog kan man altid bede om generalforsamlingen afholdes ved at, ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav om det til dagsordenen. Ønsker nogen det kan det selvfølgelig altid tages op.

På valg er Olga, Torben og Lene – så har nogen lyst til at komme i bestyrelsen og deltage i arbejdet, kontakt os gerne. Også hvis i ”bare” lige vil høre hvad arbejdet indebærer.

Så skal vi nok fortælle jer hvor lidt arbejde der er i det, og hvor sjovt det er.

Vi udsætter generalforsamlingen til september 2021.

Læs mere i næste nummer af Høgild Times.

UDSAT TIL SEPTEMBER 2021
 
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen, suppleanter og regnskabsrevisorer
6. Eventuelt - trækning af 2x2 flasker vin
 
Indkomne forslag skal senest afleveres til formanden for borgerforeningen Lene Helth, senest d. 10. januar 2021. Send en mail til hogildborgerforening@gmail.com eller ring på telefon nr. 22426892.

Interesserede i bestyrelsens arbejde er velkomne til at kontakte os for mere information om vores arbejde inden valget. Håber nogen kunne have lyst til at melde sig til dette arbejde.

Ved generalforsamlingen udtrækkes 2 heldige vindere af 2 flasker vi trækker blandt alle, som har indbetalt kontingent inden 21. januar 2021.
 
Vel Mødt 
HBIF 

På generalforsamlingen vil der være information fra Høgild Beboerhus.