Referat af repræsentantskabsmøde 3. april 2019

Her kan du læse referatet fra møde i repræsentantskabet i Høgild Beboerhus den 3. april 2019