Referat af generalforsamling i Høgild Borger- og Idrætsforening 30.01.2020

Referat af generalforsamling i Høgild Borger- og Idrætsforening 30.01.2020

Generalforsamling i HBIF 30/1 2020
1. Valg af dirigent
Conny Fyhn. Mødet er indkaldt rettidigt.
2. Aflæggelse af beretning
Lene fremlægger formandens beretning.
Formandens beretning 2020

Der sker meget for tiden herude på landet. I bestyrelsen har vi haft fokus på, at udvikle, og ikke kun afvikles herunder vores aktiviteter i foreningen. 

Vi forsøger fortsat at etablere et stærkt fællesskab med de omkringliggende byer i
Herning Syd, for fortsat at sikre området udvikles, så der fortsat er lige muligheder for
alle i Herning Kommune.
Vores arbejde med at fortælle den gode historie om Høgild, er måske også ved at bære frugt. I hvert fald sælger vi huse, ja faktisk er der over 10 huse solgt i 2019. Ja endda byens faste avisbud mener nu, at det er på tide at lade næste generation overtage ruten.
Det er så dejligt at mærke at energien strømmer til, og ambassadørerne har hilst på de fleste nye. Både yngre, ældre, enlige og par er flyttet til byen. Hjertelig velkommen til jer alle endnu engang.
Året startede ud med den årlige generalforsamling hvor Olga blev meldt ind i bestyrelsen. Torben modtog genvalg for et år. Der har ikke været den store interesse for selv at melde sig, så vi fortsætter jagten og håber nogen kunne tænke sig at prøve at tage en tjans i bestyrelsen.
Jeg vil takke bestyrelsen for jeres arbejde og samarbejdet i årets løb.
Vi har haft fokus på, at aktiviteterne under Høgild Borger- og Idrætsforening (HBIF) er omkostningsansvarlige. Og vi synes vi er godt på vej i den rigtige retning.
Idrætsforeningen har haft aktive hold med badminton, linedance, kreaklub seniorklub - både sommer og vinter.. Borgerforeningen har haft cafeaften (den røde tråd), fastelavn, co-cart, børnekoncert med popsi og krelle, løvfaldsfest, Sankt hans, banko,
juletræstænding, julegudstjeneste og nytårskur.
Prisen som Årets borger blev tildelt Normann Jensen og Initiativprisen fik Githa og
Henriette for lørdagsfesten til Høgild Marked med Billybobbers. 
I 2020 er der blevet uddelt girokort af både vejambassadører og bestyrelse.
Vi håber flere vælger medlemsskabet til, da I på den måde er med til at sikre vilkårene for at byen kan udvikle sig. 
Jeg vil takke alle der har deltaget i aktiviteter og arrangementer under HBIF i det
forgangne år. Tak til frivillige og ildsjæle der hjælper til i byen. 
Lukningen af markedet kommer til at betyde noget for byen, men samtidig giver det
grobund for, at nyt kan opstå. Sammen kan vi vokse os stærke – og ”sammenhold gør stærk”, har altid været byens motto. Det tror jeg helt sikkert vi også kommer til at bruge i fremtiden.
Dette var ordene… 
Beretning godkendt.
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
Finn gennemgår regnskabet. Hvis nogen ønsker at se regnskabet, er de velkommen til at kontakte Finn Spangsberg eller Lene Helth. Der er et stort ønske fra Finn og resten af bestyrelsen at man fremadrettet skal skrive i kommentarfeltet på Mobilpay hvad man betaler til, f.eks. badminton, syklub el.l. Alle bedes ligeledes være sikker på at man overføre penge til den rigtige konto, det vil sige vær sikker på at det er til Høgild borger og idrætsforening til de arrangementer. På mobile pay ses Høgild borger og idrætsforening med et billede af byskiltet, huset ses med et billede af beboerhuset.
4. Behandling af indkomne forslag
Orientering om byens nye eventudvalg.
HBIF har holdt et møde med det nye eventudvalg, på baggrund af markeders lukning. Det er et ønske fra HBIF at nye tiltag skal opstå og alle i byen skal kunne deltage.
Formålet med dette udvalg er blandt andet også at bruge det byen allerede har. Udvalget arbejder sammen med HBIF.
Eventudvalget består af Thomas Helth, Thomas Jørgensen, Anne Lund Rasmussen, Lars Lund Rasmussen, Carsten Hedegaard, Conni Hedegaard, Jimmi Jessen, Lena Jessen,
Jesper Andersen.
Allerede nu arbejder de med en masse ideer til kommende arrangementer, det er f.eks. Diverse smagninger øl vin rom drinks osv., musikfestival, banko, landsby kamp, kulturdag, børnearrangementer på børnevenlige tidspunkter, damefrokost, herrefrokost og
fællesspisning. Indtil videre har eventet gang i 3 aktivitet i 2020. Det er Tulle og Skralle i marts, den store gadefest i august og Høgild fyrværkeri show d. 31. december 2020.
Hvis man sidder derhjemme med en aktivitet i tankerne, kan man altid kontakte
udvalget, de vil hjælpe med at føre aktiviteten videre. Udvalget vil rigtig gerne udarbejde en liste med folk der ønsker at hjælpe til de forskellige aktiviteter, så giv endelig lyd.
Udvalgets mailadresse er hbif.event@gmail.com.
Ansøgning om 25.000 til renovering af beboerhuset. Huset har de senest år renoveret lige så stille, med bl.a. køkken, omklædning, facade. Nu er de nået til indgangspartiet. Det er bl.a. fliser, lamper, garderoben og døre der skal skiftes. Huset har søgt penge ved Jubilæumsfonden på 50.00 kr. Huset søger derfor 25.000 kr. fra Høgild borger og idrætsforening. Huset betaler selv det sidste, som drejer sig om omkring 75.000 kr. HBIF har snakket om at de gerne vil støtte husets projekter som fremmer idrætslivet i huset. Huset har selv betalt alt for ved renoveringen ved omklædningsrummene. Sidst HBIF hjalp huset med penge til renovering var da gulvet skulle slibes i hallen. På generalforsamling er det besluttet at støtte huset med de 25.000.
5. Valg:
A) Bestyrelsesmedlemmer
Michelle og Normann var på valg og ønskede genvalg.
Bettinna Hansen bliver medlem
Finn Spangsberg bliver kasser
b) Suppleanter I bestyrelsen
Thomas Jørgensen
Kim Helth
c) Revisorer (2 til idrætsforening og 2 til borgerforening)
Peter Mølgård – genvalg (Huset)
Kjell Nilson – Genvalg (Huset)
Steen Pedersen (HBIF)
Rita Jensen – valgt (HBIF)
Suppleant: Finn Jensen
6. Eventuelt
Gitte er vejambassadør og har været rundt med kontingent girokort, hun er stødt på spørgsmålet flere gange om hvad man får for at betale sit kontingent. En gang kunne man låne huset billigere, i år vil man få et medlemskort og derved kunne spare på nogle
forskellige ting. Det er ikke blevet bestemt hvordan det skal slås an endnu. Der er flere
forslag om man f.eks. kan sætte prisen ned for medlemmer på cafe aften, eller få en gratis genstand i baren eller en gratis fastelavnsbolle til fastelavn. Der bliver nævnt et forslag om at lave en medlemsundersøgelse hvor man kan undersøge hvorfor og hvorfor ikke man er medlem.
Huset og borgerforeninger er gået sammen om at købe et nyt musikanlæg til huset. Det kommer op her i
løbet af foråret.
HBIF takker for en dejlig aften med massere af dialog og nye ideer bestyrelsen vil tage med i det videre arbejde.
Referent Michelle Helth Hartmann