Generalforsamling HBIF med beretning

Referat af generalforsamling i Høgild Borger- og Idrætsforening torsdag den 23.09.2021

1. Valg af dirigent

Conny Fyhn valgt til dirigent

2. Aflæggelse af beretning

Lene fremlagde formandens beretning for 2020:

Grundet Coronarestriktioner har det først været muligt at gennemføre
generalforsamlingen her i oktober. Ved generalforsamlingen d. 30.1.2020 var der 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Begge ønskede genvalg (Michelle Helth Hartmann og Normann Jensen). Derover blev der valgt endnu to medlem til bestyrelsen, da denne ikke var fuldtallige efter sidste generalforsamling. Finn Spangsberg tog efter lidt pause en tørn mere som kasser, hvilket vi er utrolig glade for. Og Bettina Hansen blev nyt medlem.
Møderne i bestyrelsen har i år været få. På møderne har vi bl.a. drøftet ”samfundssind”, restriktioner og smitterisiko når de forskellige aktiviteter og arrangementer skulle afholdes. Hurtigt fandt vi til enighed om, at vi ingen chancer ville tage på borgernes vegne, og stort set alt blev desværre aflyst.
Det har været udfordrende at få alle informationer ud både til bestyrelsen og beboere – det er jo ikke alle der bruger Facebook og Messenger. Men vi har gjort det så godt vi kunne, og det er da også blevet til et par møder på teams.
Fællesarrangementer har vi savnet og i 2021 er vi sikre på at der igen bliver mulighed for at mødes. Der er allerede nu nogle gode arrangementer i støbeskeen Men hvad nåede vi så i 2020 Idrætsafdelingen har haft hold med Linedance, Batminton, Kreaklub, Hundetræning og Seniorklub.
HBIF afholdte fastelavn med fælles morgenmad, vi vandt en tur til fermaten med privatchauffør Finn, hvor vi forinden kårede Årets Borger (Inger-lis Jensen) og Initiativprisen (Beboerhuset for deres renovering af huset). Vi har haft arbejdsdage ved beboerhuset over forskellige hverdage og weekender og affaldsindsamling. Der er holdt møde med kommune og skov, ang. en god
trampesti mellem skov og by.
Vi forsøgte med Idræt og bevægelse for byens børn og børnemøde – desværre ikke med den store opbakning.

Beboerhuset er blevet renoveret, og det er blevet så flot. Og vi har fået installeret musikanlæg både i lille-sal og hallen.
Eventudvalget er etableret og er ved at lægge planer for deres arbejde – et påskeløb og juleløb har de allerede afviklet. Det bliver spændende hvad tiden bringer, men mon ikke der kommer dans i gaderne med musikbanden I bestyrelsen, vil vi prøve, at være mere nysgerrig på, hvad byens borgere egentlig efterspørger og deltager i. Hvis vi på et tidspunkt kommer rundt og banker på din dør – så husk vi tage godt imod os. Vi ønsker ikke at genere nogen, men at udvikle vores lille by, så alle synes om at bo her – og kan lokke flere til Arbejdet i Herning Syd Samarbejdet blomstrer i Herning Syd. Stille og roligt udvikler vi og fra ”mafiaen” til et landsbysamarbejdet og igen til et decideret Netværk. Et netværk med en samarbejdsaftale. På sigt arbejder vi på at blive registreret med CVR nr. som forening. Hver forening skal betale ca. 500 kr. hvert år til den fællesejet forening, som vil gå til udgifter ved møder m.v. Kassererne ude i landsbyerne ville skulle stå for kassen på skift, og i Høgild er det vores ansvar i 2029. Det hører i mere om bl.a. i beretningen for 2021 når det er endelig på plads.
Men vigtigst af alt er, at netværket er stærke sammen. Vi bliver lyttet til. Og det er vigtigt for de små samfund der ønsker udvikling. Det er endda gået så godt, at der er andre der kan se hvor godt vores arbejde er, og vi var så heldige at få en tidlig julegave på 250.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen til vores arbejde med udvikling af landsbynetværket. Det er vi sindssygt stolte af.
Hvad med Ålandet?
Corona har sat en pause på projektet. Men bag kulissen er der massere arbejde der laves. Styregruppen med netværkets repræsentanter (som er formand Tina Pedersen fra Skarrild og medlem i Stakroge Borger- og idrætsforening Marin Dupont) gør klar til, at de igen kan få processen i gang. De besøger byerne sammen med arkitekterne og resten af styregruppen – ja her i byen fik de en vældig snak med ”de vandrende pinde”.

Vi bakker 100% op om hele projektet som skal skabe vækst til området – forhåbentlig med erhverv, befolkning, turisme og måske forlystelser.
Styregruppen er med til at løfte os op i en helikopter og det er her vi drømmer sammen.
Når man taler om fremtiden, hvad så med fortiden…
I foråret i forbindelse med besøg i landsbyerne fik vi en god fortælling, da Arkitekterne besøgte Høgild. Sammen med Bjarne Nielsen gik vi rundt i byen, og fremviste hvad vi mente var ”vores skønneste steder”. Bjarne kunne fortælle meget mere end jeg nogensinde havde hørt.
Herefter inviterede vi Bjarne, Åse, Vagn og Eric (Fouley) til et møde. For hvis der var nogen i byen der ved noget om byens historie så er det dem.
I efteråret arrangerede de aftner hvor vi sammen kunne samle fortællinger om byens historie. De er flyttet til 2021.
Jeg tænker, at uden at kende byens historie er det svært at bestemme dens fremtid. Historien er med til at ligge byens DNA, som vi så ofte taler om i landsbynetværket. Hvad er din by’s DNA.
Og jeg er kommet frem til, at byens DNA er fællesskabet. Fællesskabet for dem der ønsker det, på den måde de ønsker det.
Der skal være plads til alle – en sagde den anden dag. Hvis man giver 5
minutter, så kan det være man også lige kan give 5 mere. For måske bliver det man laver pludseligt meningsfyldt, fordi det er sammen med mennesker man har eller kan få et fællesskab med.
Så min opfordring til jer alle er. Giv 5 minutter – og hvis det føles godt giv 5
minutter mere

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen og husets repræsentantskab for godt samarbejde. Tak for god sparring og inspiration – tror aldrig idebanken løber tør Tak til jer der hjælper med at holde byens faciliteter og omgivelser.

Tak for at støtte op om bestyrelsens arbejde.
Tak for netop at samarbejde og holde en god tone – her i byen skal der være plads til alle.
Tak til alle jer der siger ”Ja” og ”ja tak” – i betyder mere end i tror.
Tak for hjælp med at finde og søge de rigtige puljer.
Tak for at deltage i de udvalg, aktiviteter og arrangementer netop du har valgt.
Ingen nævnt ingen glemt – TAK TIL JER ALLE.

Det var ordene……

Ingen spørgsmål til beretningen. Formandens beretning godkendt af en enig generalforsamling.

Lene fremlagde fremtidige og nuværende opgaver i foreningen i 2021. Sti ved åen. Samarbejde med landsbyerne i Syd. Historien om Høgild. Sti mellem alle landsbyer i syd kortlægges. Kom gerne med gode ideer. Hvis nogen kender noget til hvordan man laver brugerundersøgelse og komme med de rigtige spørgsmål vil bestyrelsen gerne høre fra jer.

3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber

Finn fremlagde det reviderede regnskab for 2020.
Spørgsmål til regnskabet vedr. tilskud til beboerhuset blev besvaret.
Regnskabet godkendt af en enig generalforsamling.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen

5. Valg til bestyrelsen, suppleanter og regnskabsrevisorer

På valg til bestyrelsen Olga, Torben og Lene.
Conni Fyhn, Olga Eremitckaia og Lene Helth valgt til bestyrelsen
Konstituering af bestyrelsen 2021:
Formand: Lene Helth
Næstformand: Conni Fyhn
Kasser: Finn Spangsberg
Sekretær: Michelle Helth
Medlem: Bettina Hansen
Medlem: Olga Eremitckaia
Medlem: Normann Jensen
Valg af suppleanter På valg Thomas Jørgensen og Kim Helth
Martin Olesen og Kim Helth valgt som suppleanter
Valg af billagskontrollanter
For borgerforeningen: Steen Pedersen, Ritta Jensen,
For idrætsforeningen: Peter Mølgaard, Kjell Nilsson
Valg af suppleanter for bilagskontrollanter
Finn Jensen

6. Eventuelt:

Forslag til at hækken på Kæruldvej mod sportspladsen bliver klippet ned og evt. fjernet, så den ikke vokser op igen. Det kunne være dejligt at se byen og beboerhuset. Det er lukket at køre ind i Høgild.
Den kunne være godt at få gang i fællesspisning igen.
Forslag til rekvisitetter til legepladsen som er til større børn.
Den 14. oktober er der foredrag for alle som har lidt interesse for byens historie.
Trækning af 2x2 flasker vin
Conni trak nummer 34 og 140, Bjørneklovej 13 og Åkandevej 6
Vi slutter mødet med at give en hånd til bestyrelsen for det gode arbejde og succeser

Referent
Hanne Mølgaard Hedevang/Michelle Hartmann