Nyt for Høgild Beboerhus april 2022

Information fra Høgild Beboerhus gennemgået i forbindelse med generalforsamlingen for HBIF 7. april 2022

Hanne gav en orientering på vegne af Høgild Beboerhus.

Der er ikke sket ret meget nyt i Høgild Beboerhus siden sidste information i september.

Det skal dog bemærkes, at aktiviteterne i Beboerhuset er ved at være tilbage i sin gamle gænge efter flere Corona nedlukninger i 2020 og 2021. Der har hen over vinteren været fuld gang i både idrætsaktiviteter – Badminton, linedance, seniorklub, krea. Skærgården har også brugt hallen igen til deres aktiviteter. Folkedans og Moonlight har været aktive i Beboerhuset. Der er været udlejning til private fester, Frimærkeklubben og den sidste tilkomne faste lejer Danseforeningen af 1942. Derudover har der været sociale arrangementer i Beboerhuset.

Jeg syntes alligevel jeg vil komme med en lille opsummering af tiltag i Høgild Beboerhus for at få lokaler og omgivelser gjort tidssvarende:

  • 2014 – Nye facadesten omkring bygningen der husede den tidligere børnehave
  • 2016 – Renovering af køkken og slibning og lakering af gulve
  • 2017 – Renovering af omklædningsrum og toiletter
  • 2018 – Etablering af handicaptoilet og start på etablering af varmestyring i alle rum. Vi har efterhånden været igennem alle rum. Moonlight og mellemgangen er også koblet på varmestyringen nu.
  • 2018 – HBIF får etableret legeplads bag ved Beboerhuset
  • 2019 – Nye facadesten mod parkeringspladsen
  • 2020 – Ny indgang med nye døre og topslibning/lakering af gulve
  • 2022 – håber vi at få opsat ny belysning i hallen. Både mere energibesparende og bedre lys – også med lys dæmper. Det vil jeg komme nærmere ind på under generalforsamlingen for HBIF.

Økonomien i beboerhuset ser fornuftig ud. Jeg har taget en oversigt med for regnskab fra 2017 og frem til 2021. Det skal dog lige bemærkes, at regnskabet for 2021 ikke er gennemgået og godkendt at Beboerhusets bilagskontrollanter og bestyrelse. Det forventer jeg dog sker i næste uge. Jeg gennemgår hovedtrækkene lige om lidt.

Tilbage i 2017 arbejdede en gruppe for at Høgild Beboerhus kunne beholde sin status som multihus/forsamlingshus. Det betyder heldigvis, at vi fortsat får bloktilskud fra Herning Kommune i 2021 117.000 kr./år., da vi har status som forsamlingshus/multihus. Denne status kan vi kun beholde så længe vi har en stor del idrætsaktiviteter. Bloktilskuddet er med til at dække en del af de faste udgifter til bla. forbrugsudgifter - el, vand, varme, ejendomsskat og forsikringer. Beboerhuset har ca. for 180.000 kr. faste udgifter pr. år.

Selv om vi har fået renoveret Høgild Beboerhuset i flere faser, er der stadig ønsker. Beboerhuset ønsker sig bla en renovering af hallen med nyt lys – håber det bliver i 2022. Vi ønsker os en mobil scene i samarbejde med HBIF, ny isolering i vægge og tag, og ikke mindst nye borde og stole.
Vi er glade for, at vi igen har fået gang i aktiviteterne i Beboerhuset. Indtægter fra aktiviteter, fester, arrangementer er med til, at vi kan fortsætte arbejdet med vedligehold og renovering af vores alle sammen samlingssted i Høgild. Arbejdet i huset kan ikke gøres uden frivillige kræfter.
Vi har arbejdsdage ca en gang om året, hvor vi får udført en del praktiske opgaver både inde og ude ved Beboerhuset. Næste gang er den 7. maj – sæt kryds i kalenderen, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kunne dog være dejligt, at der kom flere fra byen og bakkede om denne aktivitet, og ikke kun bestyrelserne med familie. Vedligehold og renovering af Høgild Beboerhus kan ikke klares ude frivillige kræfter. Vi sætter stor pris på ”Den grønne gruppe” der bla. får fejet omkring beboerhuset.

Hvis du har nogle ideer til Beboerhuset er du altid velkommen til at kontakte forretningsudvalget, som består at Steen Pedersen, Carsten Hedegaard og Norman Jensen.
Forretningsudvalget i Høgild Beboerhus:
Steen Pedersen - tlf.: 2027 8886
Carsten Hedegaard - tlf: 2180 6452
Norman Jensen - tlf: 6086 7938

På hjemmesiden hogild.dk kan du se de praktiske ting omkring brug og leje af Høgild Beboerhus.

Hanne gennemgik i hovedtræk regnskab for de sidste 5 år for Høgild Beboerhus, herunder udvikling i indtægter, bloktilskud fra kommunen, de faste udgifter og tilskud / udgifter til løbende renovering.
Spørgsmål til regnskab og budgetter blev besvaret.

Hanne gennemgik procedure for valg til Repræsentantskabet for Høgild Beboerhus

Det er sådan, at der er valg til Repræsentantskabet for Høgild Beboerhus hvert 4. år. Det er fra gammel tid, at det følger kommunevalget.
De som sidder i repræsentantskabet nu er:
Forretningsudvalget: Steen Pedersen, Norman Jensen og Carsten Hedegaard
Folkedans: Ingrid Jørgensen og Åse Jensen
HBIF: Lene Helth og Norman Jensen
Derudover er der 2 bilagskontrollanter: Bjarne Lousdal og Conni Fyhn
Undertegnede deltager som gæst, til regnskabsgennemgang og referent.

Der står i vedtægterne, som de er nu, at til repræsentantskabet skal der vælges 1 medlem fra Herning Kommunal bestyrelse – det bortfaldt for nogle år siden. Der er vælges 2 medlemmer fra hver forening og idrætsgrupper i Høgild, og at der derudover skal der vælges 5 medlemmer af borgere i Høgild og omegn – de 5 er nu Steen, Norman, Carsten, Lene og Norman. Som det er nu, er de to personer fra HBIF Lene og Norman, også en del af de personer som er borgere. Men hermed ikke være sagt, at de har dobbelt stemmeret. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der ikke plejer at være kø for at komme i en bestyrelse eller repræsentantskab. Derfor har det også været kutyme, at formanden – og forretningsudvalget har fundet sin egne afløsere. Alle medlemmer vælges for en 4 årig periode.

Repræsentantskabet holder møde en gang om året. Repræsentantskabet har nedsat et forretningsudvalg – Steen, Norman og Carsten, som varetager den daglige drift i Høgild Beboerhus.

Repræsentantskabet holder møde på tirsdag den 12. april. Et af punkterne på det møde er at få rettet vedtægterne til så de bliver nutidige, og passer med virkeligheden.

Der var ikke andre af de fremmødte borgere fra Høgild der ønskede at stille op til Repræsentantskabet. Derfor fortsætter repræsentantskabet med samme deltagere som nu. HBIF har besluttet, at det er formanden og et medlem der deltager i repræsentantskabet for Høgild Beboerhus.

Referent Hanne Mølgaard Hedevang